گزارش تصویری / مراسم اختتامیه پنجمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

گزارش تصویری / مراسم اختتامیه پنجمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

ادامه مطلب
گزارش تصویری / جلسه نهایی پنجمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

گزارش تصویری / جلسه نهایی پنجمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

ادامه مطلب
گزارش تصویری / آخرین روز کلاس‌های المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

گزارش تصویری / آخرین روز کلاس‌های المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

ادامه مطلب
گزارش تصویری / نشست انتقال تجربه «پوران درخشنده» در المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

گزارش تصویری / نشست انتقال تجربه «پوران درخشنده» در المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

ادامه مطلب
گزارش تصویری / سومین روز کلاس‌های المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

گزارش تصویری / سومین روز کلاس‌های المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

ادامه مطلب
گزارش تصویری / نشست انتقال تجربه «حبیب احمدزاده» در المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

گزارش تصویری / نشست انتقال تجربه «حبیب احمدزاده» در المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

ادامه مطلب
گزارش تصویری / دومین روز کلاس‌های المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

گزارش تصویری / دومین روز کلاس‌های المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

ادامه مطلب
گزارش تصویری / بازدید دبیرجشنواره از کلاس‌های پنجمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

گزارش تصویری / بازدید دبیرجشنواره از کلاس‌های پنجمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

ادامه مطلب
گزارش تصویری / نشست انتقال تجربه «بهروز شعیبی» در المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

گزارش تصویری / نشست انتقال تجربه «بهروز شعیبی» در المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

ادامه مطلب
گزارش تصویری/ مراسم افتتاحیه پنجمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

گزارش تصویری/ مراسم افتتاحیه پنجمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

ادامه مطلب